Chmielewscy Inwestycje logo
Budynki użyteczności publicznej

Centrum Inicjatyw Kulturalnych
w Komorowie

Ideą i główne założenia:

1. Maksymalne wykorzystanie potencjału działki, poprzez:
– wpasowanie obiektu z zachowaniem wyznaczonych w planie miejscowym nieprzekraczalnych linii zabudowy;
– ekonomikę przyjętych rozwiązań projektowych – maksymalne wykorzystanie dopuszczonych w planie miejscowym wskaźników, tj. powierzchnia zabudowy = ok. 15% powierzchni działki

2. Wpasowanie budynku w działkę w sposób, który nie będzie wymagał konieczności wycinki drzew – część z zastanego drzewostanu zostanie „wchłonięta” do bryły projektowanego budynku.

3. Lokalizowanie całej funkcji użytkowej obiektu w parterze budynku – co skutkuje brakiem konieczności budowy klatek schodowych i dźwigów, a tym samym czyni obiekt tańszym w realizacji, bardziej dostępnym dla osób niepełnosprawnych i lepiej wpisującym się w charakter otoczenia.

4. Założenie budynku na planie zbliżonym do koła, w celu minimalizacji strat ciepła.

Lokalizacja budynku i ukształtowanie bryły:

Budynek na planie koła o promieniu 18,5m zlokalizowano w parku w taki sposób, aby wkomponować go w  istniejący starodrzew, w miejscu, w którym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza taką lokalizację (tj. na styku dwóch wyznaczonych w planie miejscowym nieprzekraczalnych linii zabudowy).

Po „nałożeniu” obiektu na działkę – w miejscu istniejących drzew „wycięto” obiekt w taki sposób, aby nie zachodziła konieczność ich wycinki oraz żeby drzewa stały się integralną częścią budynku.

Tym sposobem nie tylko zachowano każdy egzemplarz z zabytkowego drzewostanu, lecz także utworzono reprezentatywną strefę wejściową do obiektu, zaakcentowano kawiarnię oraz wejście tylne, oznaczając tym samym punkty charakterystyczne Centrum.

Układ funkcjonalny

Główne funkcje użytkowe obiektu znajdują się najbliżej wejścia (od strony południowej), natomiast funkcje uzupełniające (szatnie, toalety, biura) od strony północnej. W centralnej części budynku zaprojektowana została główna sala widowiskowa stanowiąca „serce” budynku.
Przestrzeń wewnątrz Centrum Inicjatyw Kulturalnych to przestrzeń w pełni elastyczna, którą dostosować można do aktualnych potrzeb:

SALA WIDOWISKOWA:
Sala widowiskowa wyposażona jest w trybunę teleskopową, co daje możliwość dowolnego kształtowania jej układu (od układu widowiskowego, po centralny). Dodatkowo pomiędzy salą a holem zaprojektowano poszerzane przejścia, które dają możliwość połączenia obu przestrzeni, np. w przypadku organizacji wystaw lub wernisaży.

SALA TANECZNA:
Sala taneczna została zaprojektowana w bezpośrednim sąsiedztwie holu i oddzielona została od niego systemem ścian przesuwnych. Daje to możliwość jej powiększenia do ponad 200 m2, np. w przypadku chęci organizacji większych imprez tanecznych. Po włączeniu do obu przestrzeni również sali widowiskowej można osiągnąć przestrzeń o ponad 300 m2, co daje możliwość organizacji bardzo dużych imprez tanecznych lub wystaw i
wernisaży.

SALA WARSZTATOWA:
Sala warsztatowa zaprojektowana została z bezpośrednim otwarciem na park, co daje możliwość organizacji np. plenerów malarskich lub rysunkowych.

SALA KAMERALNA I SALA TECHNIK MULTIMEDIALNYCH:
Obie sale zaprojektowane zostały w bezpośrednim sąsiedztwie. Oddzielono je systemem (akustycznych) ścianek przesuwnych dając możliwość ich wzajemnego łączenia.

GARDEROBA SALI WIDOWISKOWEJ:
Garderoba sali widowiskowej (dla 1-2) osób została zaprojektowana we wspólnym zespole pomieszczeń wraz z zespołami szatniowymi sali tanecznej, co daje możliwość powiększenia zaplecza szatniowego sali widowiskowej.

KINO/TEATR PLENEROWY:
Przed budynkiem centrum projektuje się wielofunkcyjną przestrzeń rekreacyjną, która w okresie letnim może pełnić rolę kina lub teatru plenerowego.

Część nieużytkową budynku, tj. pomieszczenia techniczne i magazynowe (do których dostęp wymagany jest okresowo, jedynie przez personel lub służby techniczne) zaprojektowana została w kondygnacji podziemnej, zlokalizowanej pod fragmentem elewacji północnej. Do części tej prowadzi zewnętrzna klatka schodowa. Dzięki temu część ta może być udostępniana poszczególnym podmiotom (np. gestorom sieci) niezależnie, bez konieczności wpuszczania tych osób do głównego budynku Centrum.

Elewacja 

Elewacja budynku zaprojektowana została w systemie ściany wentylowanej. Okładzinę ściany stanowi deska elewacyjna z modrzewia polskiego o szerokości 64mm układana w odstępach 22mm. Tak zaprojektowany budynek idealnie wpasuje się w parkowy kontekst otoczenia. Drewno będzie się naturalnie starzeć wraz z budynkiem.

Elewację południową, tj od holu głównego, kawiarni i sali warsztatowej wykonano w systemie ślusarki aluminiowej – duże przeszklenia dają efekt przenikania się wnętrza z zewnętrzem. Efekt ten zostanie dodatkowo spotęgowany poprzez „wchłonięcie” drzewa w strukturę dachu nad wejściem głównym i tarasem kawiarni.

Elewacja północna z pomieszczeniami technicznymi i socjalnymi wykonano z minimalnymi przeszkleniami. Okna z pomieszczeń technicznych będą przesłonięte przez ażurowe deski elewacyjne.

Materiały

Fundament: płyta fundamentowa;
Ściany zewnętrzne: murowane z bloczków z betonu komórkowego.

Ze względu na sposób wykończenia podzielić je można na 2 typy:
a) ściana wentylowana z okładziną z desek (modrzew polski);
b) ściana wentylowana z okładziną z płyt HPL (kolor czarny) – w strefie wejściowej;

Ściana wewnętrzna sali widowiskowej: żelbet lub kamień (wskazany materiał o dużej pojemności cieplnej);

Dach: z uwagi na zapisy planu miejscowego oraz energooszczędny charakter budynku projektuje się dach w systemie dachu zielonego;

Stolarka okienna: aluminiowa, kolor RAL 9005;

Obróbki blacharskie, parapety: blacha ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL9005;

Chmielewscy Inwestycje logo
Swoją działalność opieramy na wiedzy, którą zdobyliśmy na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Doświadczenie zgromadziliśmy pracując dla klientów indywidualnych oraz deweloperów w biurach architektonicznych w Polsce i w Niemczech.