Chmielewscy Inwestycje logo
Urbanistyka

Centrum Świętochłowic

I miejsce w konkursie „Świętochłowice – Pasaż Śródmiejski wraz z nowym rynkiem” organizowanym przez Urząd Miasta Świętochłowice, 2011r.”

Przedmiotowy obszar miasta posiada różnorodny charakter formalny i funkcjonalny oraz zróżnicowaną strukturę społeczną mieszkańców.

Działania projektowe dotyczące tego terenu miały na celu przywrócenie tożsamości miejsca oraz odpowiedź na potrzeby użytkowników przestrzeni miejskiej.

Zaproponowane rozwiązania projektowe nie są radykalne i dotyczą: ożywienia przestrzeni wzdłuż nasypu kolejowego poprzez stworzenie alei street-artu, która przechodziłaby z przestrzeni ulicy do przestrzeni podwórek, łącząc obszary publiczne i półpubliczne.

inwestor: Miasto Świętochłowice

Chmielewscy Inwestycje logo
Swoją działalność opieramy na wiedzy, którą zdobyliśmy na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Doświadczenie zgromadziliśmy pracując dla klientów indywidualnych oraz deweloperów w biurach architektonicznych w Polsce i w Niemczech.