Chmielewscy Inwestycje logo
Domy jednorodzinne

Dom Jurajski

Dom w Przymiłowicach koło Olsztyna o charakterze jurajskim.

Ideą przewodnią projektu było stworzenie budynku, który wpisuje się w kontekst otoczenia – Jurę Krakowsko-Częstochowską.

Zabudowa która powstawała na tych terenach po II Wojnie Światowej pozbawiona była indywidualnego charakteru, obecnie region nie posiada charakterystycznej architektury, która wyróżniałaby go od innych rejonów kraju. Projekt zakłada wykreowanie domu o cechach domu jurajskiego, spełniającego współczesne wymagania konstrukcyjne, funkcjonalne i formalne.

Projekt wiąże trzy inspiracje: kontekst otoczenia, znaczenie funkcji i malowniczość kompozycji. Układ funkcjonalny daje możliwość izolacji a jednocześnie otwarcia na otaczającą przestrzeń.

Podział kubatury poprzez zastosowanie wewnętrznego dziedzińca umożliwił utrzymanie proporcji zgodnych z charakterem sąsiadujących budynków – dzięki temu mimo bogatej funkcji, budynek nie stanowi dominanty przestrzennej w swoim otoczeniu.

Projekt wykonano we współpracy z arch. Andrzejem Kosem.

Chmielewscy Inwestycje logo
Swoją działalność opieramy na wiedzy, którą zdobyliśmy na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Doświadczenie zgromadziliśmy pracując dla klientów indywidualnych oraz deweloperów w biurach architektonicznych w Polsce i w Niemczech.