Chmielewscy Inwestycje logo
Budynki mieszkalne jednorodzinne

Dom z recyklingu w Ryczowie

Dom z kontenerów

Lokalizacja: Jura Krakowsko-Częstochowska

Przedmiotowy budynek zaprojektowany został z 3 używanych kontenerów morskich, dwóch 20’ HC oraz jednego 40’ HC, na którym została oparta cała konstrukcja obiektu. Dodatkowo do konstrukcji dachu wykorzystano istniejące elementy więźby dachowej, rozebranego nieopodal obiektu.

Elewację wykończono materiałami dostępnymi na tutejszym obszarze – tj. kamień jurajski oraz drewno elewacyjne.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany został w granicach Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Obiekt nie dominuje nad otoczeniem i został zaprojektowany z poszanowaniem krajobrazu Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Chmielewscy Inwestycje logo
Swoją działalność opieramy na wiedzy, którą zdobyliśmy na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Doświadczenie zgromadziliśmy pracując dla klientów indywidualnych oraz deweloperów w biurach architektonicznych w Polsce i w Niemczech.