Chmielewscy Inwestycje logo
Urbanistyka

Muzeum Historii Kolejnictwa Maczki w Sosnowcu

Projekt koncepcyjny Muzeum Historii Kolejnictwa jako elementu rewaloryzacji dzielnicy Maczki w Sosnowcu. Park kulturowy Maczki – Dolina Białej Przemszy.

Problem nieużytkowanych i zaniedbanych budynków kolejowych w Polsce jest ogromny. Nie dotyka on tylko obiektów o niskiej wartości przestrzennej, ale bardzo często dotyczy budynków zabytkowych. Wiele z nich, nigdy nie doczekało się rewitalizacji i wciąż pogłębia się w ruinie. Z problemem tym boryka się Sosnowiec – olbrzymi, dziewiętnastowieczny, kolejowy węzeł graniczny w dzielnicy Maczki, zapomniany i opuszczony – czeka na kolejne lata swojej świetności.

Obiekty węzła kolejowego w Sosnowcu Maczkach wraz z przyległymi terenami o wyjątkowych walorach przyrodniczo-krajobrazowych stanowią idealną bazę dla utworzenia w tym miejscu parku kulturowego. Opuszczone zabudowania kolejowe dzielnicy mogą posłużyć za nową siedzibę Muzeum Kolejnictwa i wraz z inwestycjami towarzyszącymi – częścią gastronomiczną i hotelowo-konferencyjną. Dzięki tej inwestycji dzielnica ma szansę na wzrost znaczenia w skali ponadregionalnej.

Przeprowadziliśmy analizę uwzględniającą rys historyczny i lokalizację dzielnicy Maczki, obecne warunki gospodarcze, walory turystyczne i rekreacyjne. Na tej podstawie określiliśmy kryteria jakie powinny być spełnione, by idea rewaloryzacji dzielnicy Maczki w Sosnowcu miała szansę powodzenia.

powierzchnia: ok. 3500 m2

Chmielewscy Inwestycje logo
Swoją działalność opieramy na wiedzy, którą zdobyliśmy na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Doświadczenie zgromadziliśmy pracując dla klientów indywidualnych oraz deweloperów w biurach architektonicznych w Polsce i w Niemczech.