Chmielewscy Inwestycje logo
Budynki usługowe

Nowa Osada Condohotel & Spa
w Wiśle

Projekt konkursowy na opracowanie koncepcji hotelu w Wiśle

Makroobiekt w mikroskali:

Dysponujący dużym potencjałem naturalnych walorów turystycznych, równocześnie posiadający odległe tradycje w zakresie rozwoju turystyki, Beskid Śląski, ze względu na bliskie położenie w stosunku do gęsto zaludnionych aglomeracji miejskich województwa śląskiego, jest regionem intensywnych migracji turystycznych. Wszystko to sprawia, że domy wczasowe, hotele i pensjonaty są ostatnimi czasy jednym z głównych elementów zagospodarowania turystycznego tego regionu i stanowią istotny czynnik przeobrażeń krajobrazu oraz zmian w środowisku.

Koncepcją przewodnią projektu było stworzenie budynku, który pomimo dużej skali i rozbudowanego programu funkcjonalnego idealnie wpisze się w krajobraz regionu Beskidu Śląskiego i będzie w nim istniał z poszanowaniem zasad krajobrazu kulturowego i ładu przestrzennego. Nadrzędnym celem projektowym było, aby powstający w tym miejscu budynek nawiązywał skalą oraz charakterem do historycznej zabudowy tego regionu. Obiekty wielokondygnacyjne (wysokie / wysokościowe) i wielkopowierzchniowe nie pozostają w korelacji z zastaną kulturowo zabudową tego regionu.

W myśl tych zasad bryłę budynku „rozszczepiono” w taki sposób, aby sprawiała wrażenie lekkiej i wielosegmentowej – tym samym zmieniając jej odbiór z masywnej i przysadzistej na subtelną i dopasowaną do otaczającej ją zabudowy. Poprzez ten zabieg chcieliśmy nawiązać do historycznej i kulturowo zgodnej z tym regionem zabudowy letniskowej, przez co obiekt idealnie wpisze się w krajobraz tego regionu.

Budynek zaprojektowano z poszanowaniem wyznaczonych w planie miejscowym linii zabudowy. Układ budynku tworzą dwa główne segmenty zlokalizowane wzdłuż dwóch ulic – Wyzwolenia i ulicy Zielonej. Całość układu uzupełnia znajdująca się w głębi działki hala basenowa.

Tradycja w nowoczesnym stylu:

Zastosowane materiały w prosty sposób nawiązują do tradycji budowlanej regionu. Lekkie, drewniane domki postawiono na kamiennej części parterowej. Całość uzupełniają całoszklane balustrady oraz antracytowe płyty HPL. Forma samych domków nawiązuje w nowoczesny sposób do historycznej zabudowy letniskowej tego regionu.

Układ funkcjonalny:

Obiekt charakteryzuje się klarownym i czytelnym podziałem funkcjonalnym bazującym na ogólnie przyjętych zasadach kategoryzacyjnych stosowanych w nowoczesnych modelach hotelarskich, które to modele są dość powszechnie reprezentowane i akceptowane zarówno przez użytkowników jak i międzynarodowe organizacje hotelarskie. Układ funkcjonalny projektowanego hotelu podzielić można na niżej wymienione strefy:

STREFA PRZEDWEJŚCIOWA:

Strefę przedwejściową stanowi obszerny plac, który pozwala na swobodny ruch gości uwzględniając obsługę autokarów, taksówek i samochodów prywatnych. Strefę tą wyraźnie zaakcentowano poprzez zastosowanie szerszego modułu mieszkalnego, który stanowi zarazem zadaszenie wejścia. Z boku – w dyskretny, lecz wygodny sposób zlokalizowano narciarnię (rowerownię), która pozwala na komfortowe zdeponowanie bagażu, bez konieczności przenoszenia ich przez reprezentacyjne lobby hotelowe.

STREFA WEJŚCIOWA – „A”

Strefę wejściową stanowią podstawowe funkcje hotelowe takie jak obszerny hol czy recepcja z zapleczem. Strefa wejściowa wzbogacona została o funkcję dodatkową – lokal handlowo-usługowy na wynajem. Strefę wejściową połączono w sposób bezpośredni – trzema dźwigami osobowymi – z pionem pobytowym (kondygnacjami mieszkalnymi). Bezpośrednio z lobby zlokalizowano również wejścia do pionu rekreacyjnego (Spa/Wellness) oraz pionu gastronomicznego (restauracji). Ogólny schemat funkcjonalny połączeń strefy wejściowej pokazano poniżej.
Według wymagań kategoryzacyjnych, w hotelach o standardzie reprezentacyjnym, a także w obiektach tematycznych, o określonym profilu i specjalizacji (np. Spa/Wellness) obok standardowej oferty handlowo-usługowej, stwarza się możliwość zakupu przez gości unikalnych i luksusowych produktów, często w oparciu o specjalizację hotelu. Projektowany lokal handlowo-usługowy dostępny z lobby hotelowego mógłby pełnić taką funkcję. Proponowanymi rodzajami działalności prowadzonymi w lokalu są np. wypożyczalnia lub zakup sprzętu sportowego (np. narciarskiego), sprzedaż specjalistycznych kosmetyków SPA lub wyselekcjonowanych gatunków win, whisky lub cygar.

STREFA GASTRONOMICZNA – „B”

Strefę gastronomiczną (pion gastronomiczno – żywieniowy) podzielono na dwa główne zespoły: zespół ogólnie dostępny dla gości hotelowych (restauracja z barem) oraz zaplecze gastronomiczne. Strefę tą zaprojektowano w taki sposób aby restauracja i bar mogły być obsługiwane z jednego zaplecza technicznego. Taras zewnętrzny stanowi strefę przejściową (wspólną) dla pionu gastronomicznego i rekreacyjnego.

Dostawa towarów odbywać się będzie wydzielonym ciągiem komunikacyjnym, w strefie rozładunku. W zapleczu gastronomicznym zaprojektowano zespół pomieszczeń do obsługi restauracji – takich jak magazyny, mroźnie, chłodnie, pomieszczenia wstępnej obróbki mięsa, warzyw i jaj, deserownia czy kuchnia główna (właściwa). Ze względów funkcjonalno-sanitarnych strefę tą zaprojektowano w taki sposób aby nie łączyły się:

 • droga konsumenta z drogą produktu;

 • droga naczyń kuchennych z drogą naczyń stołowych;

 • droga naczyń czystych z drogą naczyń brudnych;

Zaplecze wzbogacono o funkcję „room service” umożliwiającą dostawę żywności bezpośrednio do pokoi hotelowych.

BIURA I ADMINISTRACJA – „D”

Układ funkcjonalny, wielkość oraz szczegółowy podział tej strefy zależą od przyjętej organizacji zarządzania, struktury usług wewnętrznych, statusu własnościowego apartamentów i powiązań systemowych z zewnętrznymi jednostkami współdziałającymi.

Z uwagi na charakter projektowanego budynku, w którym poszczególne apartamenty stanowić będą odrębne własności przyjęto, że zespół administracyjny może działać jako wydzielona jednostka zewnętrzna z siedzibą poza budynkiem hotelu. W budynku zdecydowano się jedynie na lokalizację podstawowej funkcji biuro-administracyjnej, niezbędnej dla celów sprzedaży apartamentów oraz późniejszego czasowego kierownictwa (dyrekcja i sekretariat).
Istnieje możliwość rozbudowy tej strefy o dodatkowe działy (np. administracja, marketing, księgowość, kadry itp.) oraz lokalizacja tych funkcji in situ, tj. w budynku hotelu (np. na fragmencie ostatniej kondygnacji poddasza (ponad jednostkami mieszkalnymi).


PION REKREACYJNY SPA/WELLNESS – „E”

Program SPA zdecydowano się zlokalizować na poziomie kondygnacji parteru głównie ze względu na usytuowanie podbasenia z pomieszczeniami technologicznymi w kondygnacji podziemnej. Układ taki sprzyja prawidłowemu doświetleniu wnętrza, efektownej ekspozycji, dogodności komunikacji wewnętrznej, łatwej dostępności ze strefy ogólnodostępnej oraz korzystnemu powiązaniu z terenowym programem rekreacyjnym – tarasem letnim, basenem zewnętrznym i lasem.

Projektowaną część rekreacyjną podzielono na 3 główne funkcje:

 1. SPA/Wellness;

  1. Fintess CLUB

  2. Hala basenowa;

SPA/Wellness:

Zespół Wellness stanowi w układzie użytkowym hotelu wydzielony blok funkcjonalno-przestrzenny i posiada wspólny węzeł recepcyjny i szatniowy z częścią basenową. W strefie tej wydzielono m.in. gabinety zabiegowe (masaże i hydromasaże), zespoły saunowe (łaźnia parowa, łaźnia sucha), grotę śnieżną, sale masaży specjalistycznych (np. ciepłymi kamieniami).

Program funkcjonalny uzupełniony może zostać o dodatkowe zabiegi – np. masaż podwodny, shiatsu, ajurwedyjski czy okłady z borowiny, alg, fango, owoców cytrusowych, ciepłych kamieni, czekolady, wina, piwa, itp. Zestaw zabiegów przeprowadzanych w gabinetach SPA/Wellness jest bardzo różnorodny i uzależnić go trzeba przede wszystkim od standardu hotelu, kreatywności personelu i wiodącej linii kosmetycznej.

Fintess CLUB:

Jako uzupełnienie funkcji SPA zaproponowano funkcję Fitness CLUBu. Strefę tą zaprojektowano jako niezależną z własnym zespołem szatniowym i zlokalizowano ją na kondygnacji podziemnej doświetlając ją dwoma oknami zlokalizowanymi w studniach doświetlających. Strefa ta posiada wspólny węzeł recepcyjny z częścią basenową i SPA oraz połączona jest z nim poprzez klatkę schodową i dźwig osobowy.

Hala basenowa:

Hala basenowa stanowi niezależną, oddylatowaną od pozostałej części budynku konstrukcję. Funkcja ta mieści niecki basenowe dla różnych grup użytkowników.

W najniższej części hali zlokalizowano brodzik dla dzieci o głębokości do 0,4m. W basenie tym zlokalizowano wodny plac zabaw dla najmłodszych z urządzeniami rekreacyjnymi takimi jak zjeżdżalnie, mostki, pistolety wodne, tryskacze itp.;

Dla osób starszych i dorosłych wydzielono duży basen wewnętrzny, który wyposażono w bicze wodne, urządzenia do hydromasażu, zjeżdżalnię itp.
Całość uzupełniono o urządzenia do jacuzzi czy dwa baseny – z zimną i gorącą wodą.

Halę basenową zlokalizowano w taki sposób, aby zapewnić łatwy dostęp do strefy gastronomicznej (bar z letnim tarasem zewnętrznym) oraz skomunikować go z tarasem północnym, basenem zewnętrznym i znajdującym się tam lasem.

PODBASENIE – „P”

W kondygnacji podziemnej – w obrysie hali basenowej zlokalizowano podbasenie stanowiące zaplecze technologiczne dla funkcji basenowej. Znajdować się tam będą pomieszczenia niezbędne dla funkcjonowania tej strefy takie jak: stacja uzdatniania wody, chlorownia, magazyny chemii basenowej, wentylatorownie i inne (zgodnie z projektem warsztatowym i wykonawczym).

PION POBYTOWY (CZĘŚĆ MIESZKALNA):

Pion pobytowy zlokalizowano na kondygnacjach I oraz II piętra i skomunikowano go z lobby hotelowym za pomocą trzech dźwigów osobowych. Jednostki mieszkalne kształtowano na module osiowym wynoszącym 4,2m (co pozwala jednocześnie na ekonomiczne kształtowanie części garażowej).

Na każdej z kondygnacji zaprojektowano 26 apartamentów oraz obsługujący je węzeł porządkowo -dyżurny mieszczący m.in. magazyny czystej i brudnej pościeli). Każda kondygnacja połączona została również dźwigiem służbowym dającym możliwość obsługi tych pokoi np. przez funkcję „room service”.
Łącznie zaprojektowano 52 apartamenty o łącznej powierzchni 2532,22 m2, na które składają się:

 • 4 mikroapartamenty (z łazienką i kuchnią) o powierzchni ok. 35m2;

 • 40 standardowych apartamentów (z łazienką i kuchnią) o powierzchni ok. 45m2;

 • 3 apartamenty dwupokojwe (z wydzieloną sypialnią) o powierzchni ok. 65m2;

 • 4 apartamenty „VIP” (z wydzieloną sypialnią i dodatkowymi udogodnieniami, jak sauna, jacuzzi), o powierzchni ok. 80-90m2;

 • 1 apartament dwupoziomowy (z sypialnią na antresoli) – pow. ok. 80m2;

Istnieje możliwość intensyfikacji zabudowy poprzez zastosowanie dodatkowej kondygnacji (III piętra) i osiągnięcie wskaźnika PUM ok. 3796,5 m2. Zabieg ten wymaga znacznego zmniejszenia kąta nachylenia dachu (do min. 20%) lub zastosowania dachów płaskich ponad częścią mieszkalną – budynek nie może być wyższy niż 14,5m.

HALA GARAŻOWA – „G”
W kondygnacji podziemnej zaprojektowano 68 stanowisk postojowych. Przy liczbie 52 apartamentów daje to ponad jedno stanowisko postojowe na apartament – co umożliwia zakup miejsca w pakiecie z apartamentem. Liczba stanowisk postojowych w odniesieniu do liczby miejsc noclegowych jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Garaż podziemny skomunikowano dźwigami z pozostałymi kondygnacjami budynku.

Obiekt zaprojektowany został w taki sposób, że w całości dostępny jest dla osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 • Garaż podziemny – posiada specjalne, wydzielone stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych – wymiary 360x500cm;

 • Recepcja – dostosowano ją do obsługi osób na wózkach poprzez zastosowanie obniżonego fragmentu lady recepcyjnej;

 • Zespoły sanitariatów – każdorazowo wyposażone w toalety dla osób niepełnosprawnych;

 • Dźwigi osobowe – przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych (na wózkach i osób niewidomych i niesłyszących);

 • Jednostki mieszkalne – możliwa jest adaptacja każdego z apartamentów – w apartament przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (na życzenie klienta indywidualnego);

 • Zespoły szatniowe – wszystkie zespoły szatniowe obsługujące segment rekreacyjny przystosowane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych (szatnie, przebieralnie, toalety, natryski).

Chmielewscy Inwestycje logo
Swoją działalność opieramy na wiedzy, którą zdobyliśmy na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Doświadczenie zgromadziliśmy pracując dla klientów indywidualnych oraz deweloperów w biurach architektonicznych w Polsce i w Niemczech.