Urbanistyka

Centrum Świętochłowic

I miejsce w konkursie „Świętochłowice – Pasaż Śródmiejski wraz z nowym rynkiem” organizowanym przez Urząd Miasta Świętochłowice, 2011r.”

SHARE PROJECT

Przedmiotowy obszar miasta posiada różnorodny charakter formalny i funkcjonalny oraz zróżnicowaną strukturę społeczną mieszkańców.

Działania projektowe dotyczące tego terenu miały na celu przywrócenie tożsamości miejsca oraz odpowiedź na potrzeby użytkowników przestrzeni miejskiej.

Zaproponowane rozwiązania projektowe nie są radykalne i dotyczą: ożywienia przestrzeni wzdłuż nasypu kolejowego poprzez stworzenie alei street-artu, która przechodziłaby z przestrzeni ulicy do przestrzeni podwórek, łącząc obszary publiczne i półpubliczne.

inwestor: Miasto Świętochłowice