Wnętrza

Nowa Osada Condohotel & Spa
w Wiśle

Projekt konkursowy na opracowanie koncepcji hotelu w Wiśle

SHARE PROJECT

Makroobiekt w mikroskali:

Dysponujący dużym potencjałem naturalnych walorów turystycznych, równocześnie posiadający odległe tradycje w zakresie rozwoju turystyki, Beskid Śląski, ze względu na bliskie położenie w stosunku do gęsto zaludnionych aglomeracji miejskich województwa śląskiego, jest regionem intensywnych migracji turystycznych. Wszystko to sprawia, że domy wczasowe, hotele i pensjonaty są ostatnimi czasy jednym z głównych elementów zagospodarowania turystycznego tego regionu i stanowią istotny czynnik przeobrażeń krajobrazu oraz zmian w środowisku.

Koncepcją przewodnią projektu było stworzenie budynku, który pomimo dużej skali i rozbudowanego programu funkcjonalnego idealnie wpisze się w krajobraz regionu Beskidu Śląskiego i będzie w nim istniał z poszanowaniem zasad krajobrazu kulturowego i ładu przestrzennego. Nadrzędnym celem projektowym było, aby powstający w tym miejscu budynek nawiązywał skalą oraz charakterem do historycznej zabudowy tego regionu. Obiekty wielokondygnacyjne (wysokie / wysokościowe) i wielkopowierzchniowe nie pozostają w korelacji z zastaną kulturowo zabudową tego regionu.

W myśl tych zasad bryłę budynku „rozszczepiono” w taki sposób, aby sprawiała wrażenie lekkiej i wielosegmentowej – tym samym zmieniając jej odbiór z masywnej i przysadzistej na subtelną i dopasowaną do otaczającej ją zabudowy. Poprzez ten zabieg chcieliśmy nawiązać do historycznej i kulturowo zgodnej z tym regionem zabudowy letniskowej, przez co obiekt idealnie wpisze się w krajobraz tego regionu.

Budynek zaprojektowano z poszanowaniem wyznaczonych w planie miejscowym linii zabudowy. Układ budynku tworzą dwa główne segmenty zlokalizowane wzdłuż dwóch ulic – Wyzwolenia i ulicy Zielonej. Całość układu uzupełnia znajdująca się w głębi działki hala basenowa.

Tradycja w nowoczesnym stylu:

Zastosowane materiały w prosty sposób nawiązują do tradycji budowlanej regionu. Lekkie, drewniane domki postawiono na kamiennej części parterowej. Całość uzupełniają całoszklane balustrady oraz antracytowe płyty HPL. Forma samych domków nawiązuje w nowoczesny sposób do historycznej zabudowy letniskowej tego regionu.

Układ funkcjonalny:

Obiekt charakteryzuje się klarownym i czytelnym podziałem funkcjonalnym bazującym na ogólnie przyjętych zasadach kategoryzacyjnych stosowanych w nowoczesnych modelach hotelarskich, które to modele są dość powszechnie reprezentowane i akceptowane zarówno przez użytkowników jak i międzynarodowe organizacje hotelarskie. Układ funkcjonalny projektowanego hotelu podzielić można na niżej wymienione strefy:

STREFA PRZEDWEJŚCIOWA:

Strefę przedwejściową stanowi obszerny plac, który pozwala na swobodny ruch gości uwzględniając obsługę autokarów, taksówek i samochodów prywatnych. Strefę tą wyraźnie zaakcentowano poprzez zastosowanie szerszego modułu mieszkalnego, który stanowi zarazem zadaszenie wejścia. Z boku – w dyskretny, lecz wygodny sposób zlokalizowano narciarnię (rowerownię), która pozwala na komfortowe zdeponowanie bagażu, bez konieczności przenoszenia ich przez reprezentacyjne lobby hotelowe.

STREFA WEJŚCIOWA – „A”

Strefę wejściową stanowią podstawowe funkcje hotelowe takie jak obszerny hol czy recepcja z zapleczem. Strefa wejściowa wzbogacona została o funkcję dodatkową – lokal handlowo-usługowy na wynajem. Strefę wejściową połączono w sposób bezpośredni – trzema dźwigami osobowymi – z pionem pobytowym (kondygnacjami mieszkalnymi). Bezpośrednio z lobby zlokalizowano również wejścia do pionu rekreacyjnego (Spa/Wellness) oraz pionu gastronomicznego (restauracji). Ogólny schemat funkcjonalny połączeń strefy wejściowej pokazano poniżej.
Według wymagań kategoryzacyjnych, w hotelach o standardzie reprezentacyjnym, a także w obiektach tematycznych, o określonym profilu i specjalizacji (np. Spa/Wellness) obok standardowej oferty handlowo-usługowej, stwarza się możliwość zakupu przez gości unikalnych i luksusowych produktów, często w oparciu o specjalizację hotelu. Projektowany lokal handlowo-usługowy dostępny z lobby hotelowego mógłby pełnić taką funkcję. Proponowanymi rodzajami działalności prowadzonymi w lokalu są np. wypożyczalnia lub zakup sprzętu sportowego (np. narciarskiego), sprzedaż specjalistycznych kosmetyków SPA lub wyselekcjonowanych gatunków win, whisky lub cygar.

STREFA GASTRONOMICZNA – „B”

Strefę gastronomiczną (pion gastronomiczno – żywieniowy) podzielono na dwa główne zespoły: zespół ogólnie dostępny dla gości hotelowych (restauracja z barem) oraz zaplecze gastronomiczne. Strefę tą zaprojektowano w taki sposób aby restauracja i bar mogły być obsługiwane z jednego zaplecza technicznego. Taras zewnętrzny stanowi strefę przejściową (wspólną) dla pionu gastronomicznego i rekreacyjnego.

Dostawa towarów odbywać się będzie wydzielonym ciągiem komunikacyjnym, w strefie rozładunku. W zapleczu gastronomicznym zaprojektowano zespół pomieszczeń do obsługi restauracji – takich jak magazyny, mroźnie, chłodnie, pomieszczenia wstępnej obróbki mięsa, warzyw i jaj, deserownia czy kuchnia główna (właściwa). Ze względów funkcjonalno-sanitarnych strefę tą zaprojektowano w taki sposób aby nie łączyły się:

 • droga konsumenta z drogą produktu;

 • droga naczyń kuchennych z drogą naczyń stołowych;

 • droga naczyń czystych z drogą naczyń brudnych;

Zaplecze wzbogacono o funkcję „room service” umożliwiającą dostawę żywności bezpośrednio do pokoi hotelowych.

BIURA I ADMINISTRACJA – „D”

Układ funkcjonalny, wielkość oraz szczegółowy podział tej strefy zależą od przyjętej organizacji zarządzania, struktury usług wewnętrznych, statusu własnościowego apartamentów i powiązań systemowych z zewnętrznymi jednostkami współdziałającymi.

Z uwagi na charakter projektowanego budynku, w którym poszczególne apartamenty stanowić będą odrębne własności przyjęto, że zespół administracyjny może działać jako wydzielona jednostka zewnętrzna z siedzibą poza budynkiem hotelu. W budynku zdecydowano się jedynie na lokalizację podstawowej funkcji biuro-administracyjnej, niezbędnej dla celów sprzedaży apartamentów oraz późniejszego czasowego kierownictwa (dyrekcja i sekretariat).
Istnieje możliwość rozbudowy tej strefy o dodatkowe działy (np. administracja, marketing, księgowość, kadry itp.) oraz lokalizacja tych funkcji in situ, tj. w budynku hotelu (np. na fragmencie ostatniej kondygnacji poddasza (ponad jednostkami mieszkalnymi).


PION REKREACYJNY SPA/WELLNESS – „E”

Program SPA zdecydowano się zlokalizować na poziomie kondygnacji parteru głównie ze względu na usytuowanie podbasenia z pomieszczeniami technologicznymi w kondygnacji podziemnej. Układ taki sprzyja prawidłowemu doświetleniu wnętrza, efektownej ekspozycji, dogodności komunikacji wewnętrznej, łatwej dostępności ze strefy ogólnodostępnej oraz korzystnemu powiązaniu z terenowym programem rekreacyjnym – tarasem letnim, basenem zewnętrznym i lasem.

Projektowaną część rekreacyjną podzielono na 3 główne funkcje:

   1. SPA/Wellness;

   2. Fintess CLUB

   3. Hala basenowa;

SPA/Wellness:

Zespół Wellness stanowi w układzie użytkowym hotelu wydzielony blok funkcjonalno-przestrzenny i posiada wspólny węzeł recepcyjny i szatniowy z częścią basenową. W strefie tej wydzielono m.in. gabinety zabiegowe (masaże i hydromasaże), zespoły saunowe (łaźnia parowa, łaźnia sucha), grotę śnieżną, sale masaży specjalistycznych (np. ciepłymi kamieniami).

Program funkcjonalny uzupełniony może zostać o dodatkowe zabiegi – np. masaż podwodny, shiatsu, ajurwedyjski czy okłady z borowiny, alg, fango, owoców cytrusowych, ciepłych kamieni, czekolady, wina, piwa, itp. Zestaw zabiegów przeprowadzanych w gabinetach SPA/Wellness jest bardzo różnorodny i uzależnić go trzeba przede wszystkim od standardu hotelu, kreatywności personelu i wiodącej linii kosmetycznej.

Fintess CLUB:

Jako uzupełnienie funkcji SPA zaproponowano funkcję Fitness CLUBu. Strefę tą zaprojektowano jako niezależną z własnym zespołem szatniowym i zlokalizowano ją na kondygnacji podziemnej doświetlając ją dwoma oknami zlokalizowanymi w studniach doświetlających. Strefa ta posiada wspólny węzeł recepcyjny z częścią basenową i SPA oraz połączona jest z nim poprzez klatkę schodową i dźwig osobowy.

Hala basenowa:

Hala basenowa stanowi niezależną, oddylatowaną od pozostałej części budynku konstrukcję. Funkcja ta mieści niecki basenowe dla różnych grup użytkowników.

W najniższej części hali zlokalizowano brodzik dla dzieci o głębokości do 0,4m. W basenie tym zlokalizowano wodny plac zabaw dla najmłodszych z urządzeniami rekreacyjnymi takimi jak zjeżdżalnie, mostki, pistolety wodne, tryskacze itp.;

Dla osób starszych i dorosłych wydzielono duży basen wewnętrzny, który wyposażono w bicze wodne, urządzenia do hydromasażu, zjeżdżalnię itp.
Całość uzupełniono o urządzenia do jacuzzi czy dwa baseny – z zimną i gorącą wodą.

Halę basenową zlokalizowano w taki sposób, aby zapewnić łatwy dostęp do strefy gastronomicznej (bar z letnim tarasem zewnętrznym) oraz skomunikować go z tarasem północnym, basenem zewnętrznym i znajdującym się tam lasem.

PODBASENIE – „P”

W kondygnacji podziemnej – w obrysie hali basenowej zlokalizowano podbasenie stanowiące zaplecze technologiczne dla funkcji basenowej. Znajdować się tam będą pomieszczenia niezbędne dla funkcjonowania tej strefy takie jak: stacja uzdatniania wody, chlorownia, magazyny chemii basenowej, wentylatorownie i inne (zgodnie z projektem warsztatowym i wykonawczym).

PION POBYTOWY (CZĘŚĆ MIESZKALNA):

Pion pobytowy zlokalizowano na kondygnacjach I oraz II piętra i skomunikowano go z lobby hotelowym za pomocą trzech dźwigów osobowych. Jednostki mieszkalne kształtowano na module osiowym wynoszącym 4,2m (co pozwala jednocześnie na ekonomiczne kształtowanie części garażowej).

Na każdej z kondygnacji zaprojektowano 26 apartamentów oraz obsługujący je węzeł porządkowo -dyżurny mieszczący m.in. magazyny czystej i brudnej pościeli). Każda kondygnacja połączona została również dźwigiem służbowym dającym możliwość obsługi tych pokoi np. przez funkcję „room service”.
Łącznie zaprojektowano 52 apartamenty o łącznej powierzchni 2532,22 m2, na które składają się:

 • 4 mikroapartamenty (z łazienką i kuchnią) o powierzchni ok. 35m2;

 • 40 standardowych apartamentów (z łazienką i kuchnią) o powierzchni ok. 45m2;

 • 3 apartamenty dwupokojwe (z wydzieloną sypialnią) o powierzchni ok. 65m2;

 • 4 apartamenty „VIP” (z wydzieloną sypialnią i dodatkowymi udogodnieniami, jak sauna, jacuzzi), o powierzchni ok. 80-90m2;

 • 1 apartament dwupoziomowy (z sypialnią na antresoli) – pow. ok. 80m2;

Istnieje możliwość intensyfikacji zabudowy poprzez zastosowanie dodatkowej kondygnacji (III piętra) i osiągnięcie wskaźnika PUM ok. 3796,5 m2. Zabieg ten wymaga znacznego zmniejszenia kąta nachylenia dachu (do min. 20%) lub zastosowania dachów płaskich ponad częścią mieszkalną – budynek nie może być wyższy niż 14,5m.

HALA GARAŻOWA – „G”
W kondygnacji podziemnej zaprojektowano 68 stanowisk postojowych. Przy liczbie 52 apartamentów daje to ponad jedno stanowisko postojowe na apartament – co umożliwia zakup miejsca w pakiecie z apartamentem. Liczba stanowisk postojowych w odniesieniu do liczby miejsc noclegowych jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Garaż podziemny skomunikowano dźwigami z pozostałymi kondygnacjami budynku.

Obiekt zaprojektowany został w taki sposób, że w całości dostępny jest dla osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 • Garaż podziemny – posiada specjalne, wydzielone stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych – wymiary 360x500cm;

 • Recepcja – dostosowano ją do obsługi osób na wózkach poprzez zastosowanie obniżonego fragmentu lady recepcyjnej;

 • Zespoły sanitariatów – każdorazowo wyposażone w toalety dla osób niepełnosprawnych;

 • Dźwigi osobowe – przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych (na wózkach i osób niewidomych i niesłyszących);

 • Jednostki mieszkalne – możliwa jest adaptacja każdego z apartamentów – w apartament przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (na życzenie klienta indywidualnego);

 • Zespoły szatniowe – wszystkie zespoły szatniowe obsługujące segment rekreacyjny przystosowane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych (szatnie, przebieralnie, toalety, natryski).