Budynki mieszkalne jednorodzinne

Park Korfantego etap III
w Siemianowicach Śląskich

Budynek wielorodzinny 2 -segmentowy

SHARE PROJECT

Budynek wielorodzinny składa się z dwóch wyraźnie oddzielonych segmentów połączonych wspólnym łącznikiem. Segment A zbliżony w rzucie
do kwadratu, a segment B w rzucie zbliżony do wydłużonego prostokąta o proporcjach ok. 1:4. Garaż podziemny pod segmentem B wyciągnięty poza obrys parteru. Projektowany obiekt to budynek czterokondygnacyjny przykryty dachem płaskim
Budynki zbliżone są swoją skalą do projektowanych budynków sąsiednich – od istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy u. Wróbla i Korfantego (ok. X – XI kondygnacji) – wyraźnie niższe. Projektowane budynki nie będą stanowić dominanty, dobrze wpisują się
w krajobraz i zabudowę znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie – nie zaburzają istniejącego ładu przestrzennego.
Kolorystyka elewacji z dominacją koloru białego oraz antracytowego. W elewacjach w poszczególnych pasach międzyokiennych zastosowano płyty HPL o fakturze i kolorze drewna (kolor Winchester).