Oferujemy:

  • projekty obiektów mieszkaniowych jednorodzinnych i wielorodzinnych;
  • projekty renowacji kamienic i obiektów poprzemysłowych;
  • projekty zmiany sposobu użytkowania budynków i lokali;
  • projekty budynków handlowo-usługowych;
  • projekty budynków biurowych;
  • projekty obiektów przemysłowych;
  • projekty do uzgodnień z Sanepidem (np. na cele gabinetów masażu itp.)
  • inwentaryzacje architektoniczne i powykonawcze;
  • inne opracowania projektowe

mgr inż. arch. Barbara Chmielewska
Tel: 509 214 204
barbara@chmielewscy-architektura.pl

mgr inż. arch. Adam Chmielewski
Tel: 507 393 344
adam@chmielewscy-architektura.pl