Oferujemy projekty wnętrz domów, mieszkań, lokali komercyjnych.

Wszystkie projekty wyceniamy indywidualnie, na podstawie powierzchni wnętrza oraz zakresu prac. Ceny uzależnione są od stopnia skomplikowania projektu oraz wielkości projektowanej powierzchni.

Projekty wnętrz które opracowujemy dzielimy na 3 etapy projektowe:

  • etap 1: projekt funkcjonalny;
  • etap 2: projekt koncepcyjny;
  • etap 3: projekt wykonawczy;

Dla określenia zakresu prac projektowych i sporządzenia wyceny oferujemy 3 wersje projektu: S, M i L. 

Oferowane przez nas zakresy projektów możemy dostosować do Państwa indywidualnych potrzeb.

Zapraszamy do współpracy!

 

PROJEKT WNĘTRZ W WERSJI S

obejmuje:

  • etap 1: układ funkcjonalny wnętrza (2D)

 

Opis procesu projektowego

1. Inwentaryzacja

2. Spotkanie – określenie potrzeb, preferencji i budżetu Inwestora

3. Opracowanie 2-3 wariantów projektu funkcjonalnego obejmującego rzuty 2D wnętrza (etap 1) zawierające rozmieszczenie mebli wraz z wymiarami,

 

PROJEKT WNĘTRZ W WERSJI M

obejmuje:

  • etap 1: układ funkcjonalny wnętrza (2D)
  • etap 2: projekt koncepcyjny wnętrza (3D)

 

Opis procesu projektowego:

Układ funkcjonalny (pkt. 1 – 3 opisane powyżej) oraz projekt koncepcyjny wnętrza obejmujący:

4. Wybór 1 wariantu układu funkcjonalnego przez Inwestora, przekazanie ewentualnych uwag.

5. Opracowanie Projektu koncepcyjnego (etap 2) obejmującego: rzut 2D oraz wizualizacje poszczególnych pomieszczeń

6. Możliwość dwukrotnego wprowadzania zmian do przesłanej koncepcji.

7. Przesłanie drogą mailową kompletnego projektu koncepcyjnego wnętrza.

 

PROJEKT WNĘTRZ W WERSJI L

obejmuje:

  • etap 1: układ funkcjonalny wnętrza (2D)
  • etap 2: projekt koncepcyjny wnętrza (3D)
  • etap 3: projekt wykonawczy wnętrza (2D szczegółowo)

 

Opis procesu projektowego:

Układ funkcjonalny (pkt. 1 – 3 opisane powyżej) i projekt koncepcyjny wnętrza (pkt. 4 – 7 – opisane powyżej),  projekt wykonawczy wnętrza obejmujący:

8. Wizyty w sklepach z materiałami wykończeniowymi.

9. Opracowanie projektu wykonawczego wnętrza

10. Przesłanie drogą elektroniczną pełnej dokumentacji technicznej.

11. Możliwość dwukrotnego wprowadzania zmian przez Inwestora.

12, Przekazanie pełnej dokumentacji technicznej w formie papierowej (2 egzemplarze Projektu).

13. Wizyty na budowie w ramach nadzoru autorskiego.